1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Opłaty regulaminowe

PDF Drukuj Email

altUchwała Zarządu z dnia 28.08.2018  w sprawie opłat regulaminowych stosowanych
przez Lubuski Związek Piłki Siatkowej od sezonu 2018/2019

 

Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie § 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty:

 

 

Lp.

 

Opis

Kwota

I.

Licencja Klubowa

50,00 zł

 

 

 

II.

Opłaty członkowskie

 

1.

Składka członkowska  klubu

400,00 zł

a)

II Liga - płatna do 31.01. każdego roku

 800,00 zł

III.

Opłaty za uczestnictwo zespołów w rozgrywkach

 

1.

 Startowe  - opłata za udział w rozgrywkach na sezon

 

a)

zespoły młodzieżowe

 

 

pierwszy zespół

120,00 zł

 

drugi zespół

120,00 zł

 

trzeci i kolejny zespół

0,00 zł

b)

III Liga Mężczyzn

200,00 zł

c)

III Liga Kobiet

200,00 zł

Ad a-c

Opłata za nieterminowe zgłoszenie do rozgrywek

+50%

2.

Wycofanie zespołu z rozgrywek

 

a)

przed rozpoczęciem rozgrywek po zatwierdzeniu terminarza przez zainteresowane kluby

200,00 zł

b)

w trakcie rozgrywek (w fazie eliminacji)

400,00 zł

c)

w fazie finałowej

500,00 zł

IV

Opłaty licencyjne (rejestracyjne)

 

1.

Licencja Zawodnicza - rejestracja zawodnika

 

a)

seniorzy/seniorki

50,00 zł

b)

juniorzy/juniorki

30,00 zł

c)

kadeci/kadetki

30,00 zł

d)

młodzicy/młodziczki

15,00 zł

2.

Rejestracja zawodnika/zawodniczki w LZPS po zmianie barw klubowych

 

a)

seniorzy/seniorki z klubu z innego województwa

100,00 zł

b)

seniorzy/seniorki w ramach klubów LZPS

50,00 zł

c)

 kategorie młodzieżowe z innego województwa

50,00 zł

d)

 kategorie młodzieżowe w ramach LZPS

30,00 zł

3.

Wyrejestrowanie zawodnika/zawodniczki z ewidencji LZPS

100,00 zł

4.

Opłaty administracyjne po zmianie barw klubowych

 

a)

do klubów szczebla centralnego

wg stawek PZPS

 

- do Plus Ligi i Orlen Ligi ( nie dotyczy zbk pomiędzy klubami Plus Ligi i Orlen Ligi)

500,00 zł

 

- do I ligi

185,00 zł

 

- do II Ligi

150,00 zł

 

- do III i IV ligi

150,00 zł

b)

do klubów z LZPS

  50,00 zł

c)

do klubów szeroko rozumianych Lig Wojewódzkich spoza LZPS

 

 

Zawodnik I Ligi

400,00 zł

 

Zawodnik II Ligi

300,00 zł

 

Zawodnik III lub IV Ligi

200,00 zł

 

 • Zawodnik młodzieżowy - nie objęty szkoleniem kadry wojewódzkiej

150,00 zł

 

  • Zawodnik młodzieżowy –  objęty szkoleniem kadry wojewódzkiej

500,00 zł

5.

Opłata administracyjna za czasową zmianę barw klubowych:

 

a)

do klubów szczebla centralnego

wg stawek PZPS

 

- do Plus Ligi i Orlen Ligi ( nie dotyczy zbk pomiędzy klubami Plus Ligi i Orlen Ligi)

270,00 zł

 

- do I ligi

150,00 zł

 

- do II Ligi

120,00zł

 

- do III i IV ligi

120,00zł

b)

do klubów w ramach  LZPS

 

 

- seniorzy

50,00zł

 

- juniorzy + kadeci

30,00zł

 

- młodzicy

20,00zł

c)

do klubów szeroko rozumianych Lig Wojewódzkich spoza LZPS

 

 

Zawodnik I Ligi

150,00 zł

 

Zawodnik II Ligi

120,00 zł

 

Zawodnik III lub IV Ligi

120,00 zł

V

Opłaty pozostałych członków zespołu

 

1.

Licencja trenerska

60,00 zł

2.

Potwierdzenie uprawnień do prowadzenia zespołu na sezon

 

a)

dla uczestników szkolenia trenerskiego

60,00 zł

b)

bez udziału w szkoleniu trenerskim

180,00 zł

3.

Rejestracja dodatkowego członka zespołu po okazaniu uprawnień (lekarz, fizykoterapeuta)

60,00 zł

VI

Świadczenia dodatkowe i opłaty administracyjne

 

1.

Wniosek o zmianę daty, godziny lub gospodarza meczu (turnieju)

 

a)

Do czterech wniosków w całej rundzie

   0,00 zł

b)

Powyżej  czterech wniosków

  50,00 zł

2.

Weryfikacja sali do rozgrywek

100,00 zł

3.

Wadium przy wnoszonym proteście lub odwołania do II instancji

300,00 zł

4.

Wydanie duplikatu dokumentu (licencji, itp.)

20,00 zł

5.

Wydanie zaświadczenia

10,00 zł

VII

Opłaty dyscyplinarne

 

1.

Udział w rozgrywkach LZPS zawodnika nieuprawnionego

500,00 zł

2.

Oddanie meczu walkowerem

 

a)

seniorzy/seniorki

500,00 zł

b)

juniorzy/juniorki

400,00 zł

c)

kadeci/kadetki

400,00 zł

d)

młodzicy/młodziczki

150,00 zł

3.

Zmiana terminu, godziny lub miejsca rozpoczęcia spotkań bez zgody WG i klubów oraz w terminie krótszym  niż 10 dni przed początkiem spotkania.

100,00 zł

4.

Odmowa klubu dotycząca przeprowadzenia kolejnego etapu rozgrywek (jako gospodarz) wynikającego z komunikatu organizacyjnego - do wykluczenia   z rozgrywek włącznie

500,00 zł

 

5.

Brak jednolitego  ubioru zespołu  zgodnego z przepisami (kara od zawodnika)

20,00 zł

6.

Uchybienia dotyczące rozpoczęcia spotkania, niesprawność urządzeń lub ich brak

 

a)

nie będące podstawą do skutecznego protestu przeciwnika

100,00 zł

b)

będące podstawą do skutecznego protestu przeciwnika i nierozegrania meczu

zgodnie z pkt. 2

VIII

Opłaty sędziów za certyfikat

50,00 zł

 

IX

Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika III Ligi. Ustala się z godnie z Komunikatem Organizacyjnym PZPS: Punkt IX, pp 9,  za wyjątkiem zawodników/zawodniczek, którzy zostali po raz pierwszy zarejestrowani jako seniorzy do III Ligi LZPS, dla których ekwiwalent za wyszkolenie wynosi w przypadku zmiany barw klubowych w ramach LZPS

1000,00 zł

X

Siatkówka plażowa

 

1.

Licencje

 

a)

Młodzieżowa

30,00 zł

b)

Seniorska

40,00 zł

2.

Wpisowa opłata za udział w rozgrywkach

20,00 zł

Wszystkie opłaty wnoszone są na konto bankowe:

LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ

 

BANK ZACHODNI WBK S.A. I/O ZIELONA GÓRA

42 1090 1535 0000 0000 5303 7127

Z wyraźnym zaznaczeniem, czego wpłata dotyczy np. ”Opłata startowa, licencja zawodnika……., itp.”

Rozgrywki LZPS