Przestrzegajmy zasad fair play!

Lubuski Związek Piłki Siatkowej przypomina o stosowaniu w całej rozciągłości zasad fair play. Niedopuszczalne są wszelkie przejawy agresji i braku poszanowania dla przeciwników. Sędziów i trenerów zobowiązuje się do zwrócenia szczególnej uwagi i natychmiastowego zapobiegania przejawom niesportowych zachowań. Trenerów prosimy o udostępnienie i zapoznanie swoich zespołów z Kodeksem Etyki i Postępowania PZPS (do pobrania).

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping